NETTI-MOPPI / Ammattifysiikka

Fysiikan opetusohjelma ammattioppilaitoksille

Ammatilliseen opetukseen suunnattu fysiikan opetusohjelma, joka kertaa peruskoulun fysiikan tietoja ja taitoja sekä tuo vaihtelua perinteisen opetuksen rinnalle.


Sisältö

Tehtävät sisältävät teoriaa, historiaa ja laskutehtäviä, sekä interaktiivisia virtuaalisia ja luokassa tehtäviä laboratoriotöitä fysiikan eri osa-alueilta:

 • Ääni (värähdysliike, aaltoliike, äänen synty, äänen ominaisuuksia)
 • Valo (valon heijastuminen, valon taittuminen, linssit, peilit, värit...)
 • Sähkö (sähkövaraus, sähkön johtavuus, paristojen kytkennät...)
 • Lämpö (lämpötila, lämpölaajeneminen, olomuodon muutokset...)
 • Mekaniikka (tiheys, kitka, työ, teho, tasainen liike, kiihtyvä liike...)


Ominaisuudet

 • Luokassa tehtävät laboratoriotyöt kirjataan ohjelmaan erityiselle muistiinpanosivulle, jossa on myös kysymykset ja tilaa vapaamuotoiselle vastaukselle.
 • Interaktiiviset laboratoriotyöt auttavat ymmärtämään fysiikan käsitteitä toiminnallisesti. Oppilas suorittaa työn vaiheittain virtuaalisesti tietokoneen avulla
 • Kontrollitehtävillä varmistetaan, että laboratoriotyöt on ymmärretty oikein.
 • Teoria sisältää animaatioita, jotka selkeyttävät luokassa vaikeasti selitettäviä asioita.
 • Tehtävien tekemisen ohessa voi teoriasta tarkistaa jo unohtuneita asioita.
 • Historia tuo mielenkiintoista lisälukemista ja niiden avulla voi aloittaa esim. esitelmien tekemisen.
 • Laskutehtävät tuovat hyvää lisäharjoitusta oppikirjojen vähäisten laskujen lisäksi.
 • Kuvaaja-ohjelmalla voi piirtää nopeasti ja helposti graafisia kuvaajia laboratoriot öiden tuloksista.
 • Sanasto sisältää yli 350 fysiikan termiä selityksineen.
 • Taulukoista oppilas voi etsiä tietoa eri aineista.
 • Laskin ja apupaperi (Moppi-paperi) ovat koko ajan käytössä laskutehtävissä.
 • Mahdollisuus tarkkailla oppilas- ja luokkakohtaisia tuloksia, myös reaaliajassa.


Linkkejä


Kuvia ohjelmasta

Kuva

Kuva

Kuva

 
Alfasoft Oy

Puh 08 5349 300 nettimoppi@alfasoft.fi Opinaika.fi