Netti-Moppi - lärmiljö

Yhteiskuva
Netti-Moppi lärmiljön gör undervisningen ännu mer effektiv och mångsidigare! Netti-Moppi kan användas när som helst och var som helst – bara att man har tillgång till webben!

Netti-Moppi är till nytta för både läraren och eleven

  • självstudier
  • högre studiemotivation
  • undervisningen och inlärningen effektiveras
  • ej bunden till ett särskilt användargränssnitt
  • flera ämnen i samma miljö
  • lätt att ta i bruk
  • innehållet uppdateras kontinuerligt
Yhteiskuva

Systemkrav


Arbetsstation:
  • Windows tai Linux
  • webbläsaren IE 7.0 eller nyare, Firefox 3.0 eller nyare, Safari eller Chrome
  • Popup fönster ska vara tillåtna
I Netti-Moppi hittar man alla våra program:
Mattekungen I (kl 0-6),
Mattekungen II (kl 7-9),
Fyssakungen I (kl 5-6) och
Fyssakungen II (kl 7-9).
Användningen av programmen är lätt och inga installationer behövs för att börja använda.
Servicen upprätthålls av Mikrolinna. Programmen fungerar också på Linux samt på iPads och Android-plattor.

Länkar


Bilder av programmet

 
Alfasoft Oy, Finland

Tfn +358 8 5349300